Kontakt:
534-814-814
534-815-815

Audyty energetyczne sprężarek

Wykonujemy pomiary zużycia sprężonego powietrza w zakładach produkcyjnych, pomiarów tych dokonanujemy za pomocą przyrządów Itrak, które tworzą profil cyklu obciążenia każdej sprężarki w układzie. Symulacja ma za zadanie stworzenie odwzorowania zużycia powietrza i energii w okresie tygodnia produkcyjnego. Dane z tego jednego tygodnia zostaną później wykorzystane do dokonania ekstrapolacji rocznego zużycia powietrza oraz energii i jej kosztów. (W tych ogólnych kalkulacjach nie bierze się pod uwagę warunków zewnętrznych, jak temperatura, wilgotność, itp.). Korzystając z tych parametrów tworzymy typowy profil przepływu w połączeniu z wydajnością zamontowanej sprężarki. Na podstawie tego profilu dokonujemy prognozy wartości rocznych, przy założeniu, że rok produkcyjny składa się z 45 tygodni roboczych (lub innej liczby tygodni które wskaże klient).
$0.00

Po co wykonywać audyt energetyczny sprężarek powietrza?

 

W celu ustalenia aktualnego zużycia powietrza w zakładzie produkcyjnym w ujęciu tygodniowym, dzięki temu mamy obraz w jakim stopniu jest obciążona sprężarka oraz czy jej wielkość jest optymalna, w przypadku gdy sprężarka jest urządzeniem stałoobrotowym działającym w cyklu dociąż / odciąż ma to bardzo duże znaczenie ponieważ tylko cykle dociązenia nie powodują strat energii wszystkie cykle odciążenia generują straty energii (sprężarka w trybie "biegu jałowego" nie produkuje powietrza a zużywa energię elektryczną) zazwyczaj bieg jałowy zużywa około 25-50% mocy nominalnej sprężarki, moc zużywana na biegu jałowym jest użależniona od wielu czynników międzyinnymi od szybkości odciążenia sprężarki na biegu jałowym poziomu ciśnienia węwnętrznego oraz kilku innych czynników.

 

W skrajnych wypadkach gdy sprężarka jest źle dopasowana lub zużycie powietrza jest bardzo zmienne i duże zużycie jest tylko chwilowe sprężarka potrafi być w stanie odciążenia 65-75% całkowitego czasu pracy. 

 

Poniżej załączamy przykładowy raport z pomiarów w zakładzie produkcyjnym ( typy sprężarek mierzonych oraz nazwa zakładu zostały usunięte ), gdzie po analizie zostały zastąpione dwie sprężarki o mocy 22kW i 30kW jedną sprężarką Mark RMD55IVR i oszczędności z tego tytułu  w skali roku to około 40% ogołnej energii elektrycznej co przekłada sie na około 50 000 zł. Dodatkowo sprężarka jest znacznie sprawniejsza energetycznie niż obydwie sprężarki w ujęciu sumarycznym.

Raport ITRAK.pdf | Wykresy zużycia | Podsumowanie tabelaryczne

 

Dla kogo pomiary Itrak ?

 

Pomiary Itrak zasadniczo można wykonać dla wszystkich sprężarek od mocy 5,5kW  wzwyż ale największe oszczędności zaczynają się przy sprężarkach o mocy 15kW i więcej. Dodatkowo im więcej sprężarka pracuje w ciągu dnia tym większe prawdopodobieństwo że pracy na biegu jałowym ( czyli bezproduktywnym) jest więcej.

 

Jak przebiega pomiar Itrak ?

 

1. Montaż urządzenia Itrak w sprężarce lub w kilku sprężarkach.

2. Pomiar zużycia spręzonego powietrza przez 7 dni (tydzień produkcyjny)

3. Demontaż rejestratora Itrak

4. Opracowanie raportu pomiarowego i zaproponowanie  odpowiedniej sprężarki zmiennobrotowej ( z falownikiem) dzięki której wyeliminujemy biegi jałowe, poprawimy sprawnośc energetyczną a tym samym wprowadzimy realne oszczędności energii elektrycznej

5. Wizyta w zakładzie w celu dokładnego omówienia wyników pomiarów.

 

Ile kosztuje pomiar Itrak ?

 

Standardowo pomiar jednej sprężarki przez okres 7 dni kosztuje 700zł netto, w cenie jest zawarty dojazd do klienta (do 100km od Nowego Sącza w przypadku większych odległości za dodatkowy kilometr 1,20 zł / netto) montaż urządzenia Itrak, jego demontaż po zakończonym pomiarze, opracowanie raportu i omówienie jego wyników z klientem, łączenie z ewentualnymi propozycjami zmian w sprężarkowni)

 

Jak zgłosić chęc wykonania pomiarów Itrak ?

 

Najprosciej wysłać maila na adres serwis@air-master.pl lub zadzwonić na numer 534-814-814, 534-815-815

 

 

PRZEDŁUŻONA PROMOCJA 03.2020 - 06.2020 pomiary ITRAK wykonujemy bezpłatnie (w promieniu 100km od Nowego Sącza)