Kontakt:
534-814-814
534-815-815

Filtry i osprzęt

Filtry kompletne

Posiadamy pełna gamę filtrów wysokociśnieniowych, filtrów sterylnych, filtrów do próżni. W sprawie oferty zapraszamy do kontaktu.

FPRO / FP Q – filtr wstępny:
Filtr wstępny służy do oddzielania emulsji olejowej i zanieczyszczeń stałych ze sprężonego powietrza. Wysoka porowatość włókniny, z której wykonany jest wkład, zapewnia dużą zdolność magazynowania pyłu, co gwarantuje usunięcie 99% cząstek stałych i ciekłych większych niż 3 μm (3 klasa wg normy ISO 8573.1).

FMO / FP P – filtr dokładny:
Filtr wykonany z wielowarstwowej gęstej mikrowłókniny. Wykorzystując zjawisko dyfuzji na pojedynczym włóknie oraz zjawisko koalescencji usuwa 99,9% cząstek stałych większych niż 1μm oraz zapewnia uzyskanie resztkowej zawartości oleju za filtrem nie większej niż 0,1 mg/m³ (2 klasa wg normy ISO 8573.1).

FMM / FP S – filtr bardzo dokładny:
Filtr wykonany z wielowarstwowej gęstej mikrowłókniny o jeszcze lepszych właściwościach adsorpcyjnych. Usuwa 99,999% cząstek stałych większych niż 0,01μm oraz zapewnia uzyskanie resztkowej zawartości oleju za filtrem nie większej niż 0,01 mg/m³ (1 klasa wg normy ISO 8573.1).

FCA / FP C – filtr węglowy:
Filtr węglowy zawiera kasetkę z drobnym węglem aktywowanym co stwarza optymalną powierzchnię do pochłaniania zanieczyszczeń gazowych takich jak opary oleju i zapachy. Zawartość oleju poniżej 0,005mg/m³.
$0.00

Wkłady filtracyjne

Wkłady filtracyjne oferowane przez naszą firmę mogą być wykorzystywane w różnych branżach przemysłu potrzebujących czystego sprężonego powietrza. Ciśnienie przechodzące przez filtr powinno być nieustannie monitorowane ponieważ poszczególne elementy filtra ulęgają po pewnym czasie zabrudzeniu.

Regularna wymiana wkładów pozwala zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do systemu sprężonego powietrza.

Dobór wkładu zamiennego filtra odbywa się na podstawie typu i oryginalnego numeru producenta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych wkłady dopasowane są do obudów producenta, a stopień skuteczności filtracji zgodny jest z oryginalnym wkładem producenta.
$0.00

Zrzuty kondensatu

Kondensat wodno-olejowy jest produktem pojawiającym się na wielu etapach wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza. Jego sprawne odprowadzenie decyduje w dużym stopniu o niezawodności pracy układu sprężonego powietrza. Szeroki zakres oferowanych przez nas urządzeń do odprowadzania kondensatu stanowi idealne rozwiązanie problemu odprowadzania go każdych warunkach pracy.
$0.00

Filtry sieciowe


Filtry sieciowe przeznaczone są przede wszystkim jako główne filtry na magistrali sprężonego powietrza w sprężarkowni.


Typowe zastosowania filtrów sieciowych to:

- filtracja zgrubna przed osuszaczem ziębniczym - jako ochrona wymienników osuszaczy

- filtracja dokładna za osuszaczami ziębniczymi

- filtracja odcinkowa - jako filtracja dla części instalacji wymagającej większej czystości sprężonego powietrza

- filtracja ochronna - do ochrony urządzeń przed skutkiem awarii sprężarki.